I dag er det et kendt matra at "Alt hypnose er selvhypnose", fordi man har erkendt, at hvad end en hypnotisør siger, er det din respons på den måde han kommunikerer med dig, der medfører hypnosen.

Selvhypnose kan du bruge til at afhjælpe rigtig mange problemstillinger, for eksempel i forbindelse med angst, depression og stress. Du kan bruge selvhypnose til at opnå positiv tankegang, indre ro, bedre selvværd, til at falde i søvn osv.

Alene ved at skifte fokus med selvhypnose kan du ændre dit humør, følelser, oplevelser og opførsel.

I disse år bliver der udført megen psykologisk forskning i den kombinerede anvendelse af kognitiv terapi og hypnose. Interessen skyldes blandt andet, at man nu ved, at hjernen kan ændre og udvikle sig ved, at tankegangen ændres. Det sker lettere og mere effektivt i terapi med hypnose, fordi man her får fat i det ubevidste. Desuden frigives hormonet oxytocin under hypnose. Det gør oplevelsen yderst behagelig og alene ved at benytte selvhypnose regelmæssig, vil du opleve at du får det bedre på mange måder.

Selvhypnose består af to elementer. Det ene element er at bringe dig selv ind i en tilstand af fokuseret afslapning, også kaldet trance. Det andet element er at give din underbevidsthed nogle gavnlige og positive forslag (Suggestion/selvhypnose sætning), som vil påvirke dit tankesæt, så det hjælper dig med at nå dine mål. Det første element med at bringe dig selv ned i en tilstand af fokuseret afslapning, kan du træne ved at udføre selvhypnose øvelse 1.

 1. Find en behagelig stilling. Det kan enten være siddende eller liggende

 2. Fokuser din opmærksomhed – uden indsats – på et punkt modsat dig lidt over øjenhøjde.

 3. Tag 3 dybe indåndinger – langsomt. Når du tager den 3. vejrtrækning, skal du holde den et par sekunder, mens du tæller baglæns 3-2-1. Luk øjnene, slap af, og tillad dig selv at gå i en dyb hypnotisk tilstand.

 4. Bliv i hypnose 2-3 minutter ved at tælle nedad fra 25 til 1. Du kan på samme tid visualisere eller forestille dig tallet, som var det skrevet på et whiteboard, i dit TV eller på computerskærm.
  Forestil dig, at du med hvert åndedrag indånder ro og balance, og udånder dagens stress og uro.
  Når du føler dig fuldkommen afslappet, kan du skabe en dybere og dybere afslapning, ved at forestille dig, at du går ned ad en behagelig trappe og for hvert trin du kommer ned, lader du din afslapning fordoble. Hvis du forestiller dig det, og forventer det, så vil din krop automatisk følge med.
  Sig ”dybere og dybere” højt til dig selv, for hver gang du tager et trin ned, og forestil dig afslapningen gennemstrømme hele dit væsen. På et tidspunkt vil du sikkert glemme at sige det højt, og det er perfekt, det betyder, at du er tilstrækkeligt afslappet og er nu er bekendt med den tilstand, hvor du kan bruge en selvhypnotisk sætning til at påvirke den måde, du tænker, føler og handler.

 5. Du kan nu vælge at vågne op fra den behagelige tilstand af hypnotisk afslapning. For at gøre det, skal du tælle langsomt fra 1 til 5, samtidig med, at du tillader dig selv at komme ”tilbage” til her og nu. Du vil vende tilbage mere frisk, mere opmærksom og 100% klar til at lave det du skal, på en ny og mere energifyldt og fredfyldt måde.


Lav denne øvelse hver dag – mindst to gange om dagen. Hvis du ønsker at den skal være effektiv, så lav den lige inden du går i seng. Det du tænker lige inden du lægger dig til at sove, er det du husker bedst.


Inden du går i gang med denne øvelse, skal du vælge en selvhypnose sætning, som kan hjælpe dig med at foretage den ændring i dit tankesæt, som vil gøre det lettere for dig, at nå dit mål. Du kan enten lave din sætning selv eller bruge en af de sætninger, som du finder under menupunktet "Inspiration"

 1. Find en behagelig stilling. Det kan enten være siddende eller liggende

 2. Fokuser din opmærksomhed – uden indsats – på et punkt modsat dig lidt over øjenhøjde.

 3. Tag 3 dybe indåndinger – langsomt. Når du tager den 3. vejrtrækning, skal du holde den et par sekunder, mens du tæller baglæns 3-2-1. Luk øjnene, slap af, og tillad dig selv at gå i en dyb hypnotisk tilstand.

 4. Bring dig selv længere ned i hypnosen ved at tælle nedad fra 10 til 1, og for hvert tal, fordobler du følelsen af afslapning. Du kan på samme tid visualisere eller forestille dig tallet, som var det skrevet på et whiteboard, i dit TV eller på computerskærm.

 5. Sig nu din selvhypnosesætning tydeligt inden i dig selv (Eks. Jeg giver mere og mere slip og føler større og større ro). Hvis du vil gøre selvhypnosen mere effektiv, kan du, når du siger første del af sætningen, skabe et billede af dig selv, hvor du giver slip. Og når du har sagt anden del, så fremkald følelsen af ro inden i dig selv. Gentag dette punkt 20 gange

 6. For at komme tilbage til her og nu skal du tælle fra 1 til 5, og du vil så tillade dig selv at komme ”tilbage” til her og nu.Du vil komme tilbage mere frisk, opmærksom og klar til at lave det du skal, på en ny og mere energifyldt og fredfyldt måde.


Lav denne øvelse hver dag – mindst to gange om dagen. Hvis du ønsker at den skal være effektiv, så lav den lige inden du går i seng. Det du tænker lige inden du lægger dig til at sove, er det du husker bedst.

 1. Lav en liste over de mål du ønsker at opnå, formuler dem positivt, og list dem fra det vigtigste mål, til det mindst vigtige mål. Husk det skal være mål du kan identificere når du når dem, kun på den måde kan du måle dine fremskridt.

 2. Lav de positive forslag du ønsker at fremme i dit ubevidste sind, Og det skal være specifikke instruktioner, jo mere specifikke, jo bedre resultater.

 3. Find et sted hvor du kan sidde uforstyrret imens du udfører din selvhypnose, Ingen børn, ingen telefoner, og begynd så at afslappe dig selv, b først fysisk afslapning, og så psykisk afslapning.

 4. Forestil dig at du med hvert åndedrag indånder ro og balance, og udånder dagens stress og uro.
  Når du føler dig fuldkommen afslappet, skab dybere og dybere afslapning, forestil dig f. eks at du går ned ad en behagelig trappe hvis det er noget der ikke skaber uro hos dig, og for hvert trin du kommer ned, lad din afslapning fordoble, forestil dig det, og forvent det, så vil din krop automatisk følge med.
  Sig ”dybere og dybere” højt til dig selv for hvert lavere trin, eller noget lignende som føles så naturligt som muligt, og forestil dig afslapningen gennemstrømme hele dit væsen hver gang. På et tidspunkt vil du sikkert glemme at sige det højt, og det er perfekt, det betyder at du er tilstrækkeligt afslappet, så lad netop det være et signal om endnu dybere afslapning.

 5. Nu gentager du så de positive forslag du har skabt, højt for dig selv, eller tænk det for dig selv…
  Prøv at føle den glæde du vil skabe for dig selv når det lykkes. Du kan evt. indspille dem på din mp3 afspiller hvor de positive forslag bliver gentaget igen og igen.


 6. Gentag disse 5 skridt regelmæssigt, helst hver dag på samme tid, sindet er glad for det det er vant til, skab en ny vane, der vil arbejde til fordel for din personlige udvikling. Efter et par uger med regelmæssig selvhypnose er det tid til at måle din personlige udvikling, se hvor meget selvhypnosen har hjulpet, og evt. omformulere dine positive forslag for at hjælpe dig selv til fortsat at bevæge dig i din positive udvikling.


Velkommen til MINDWALK selvhypnose.

Denne applikation indeholder en række teknikker og lydfiler, som du med fordel kan bruge, hvis du ønsker at ændre den måde, hvorpå du TÆNKER, FØLER og HANDLER.

God fornøjelse.
www.mindwalk.dk
hypno@mindwalk.dk